Vojna

Mama. Vojna je veľmi zlá. Lebo ona všetko zabíja. Aj nepriateľov, aj priateľov.